ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ > ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Συνεργασία – Εξυπηρέτηση

Η αξιοπιστία και καινοτομία της insurance design φαίνεται ακόμα περισσότερο στην πορεία της σχέσης μας. Δίνοντας την μεγαλύτερη προσοχή στο να παρέχουμε αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας στους πελάτες μας, η insurance design έχει δημιουργήσει ένα προτεινόμενο μοντέλο εξυπηρέτησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εξατομικευτεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, χωρίς ωστόσο να παραβιάσει την αισθητική και ποιότητα στην οποία αποσκοπούμε.

Εδώ θα βρείτε τις ενότητες του εγχειριδίου συνεργασίας, το οποίο θεωρούμε απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει μία αρμονική σχέση μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το πλήρες υλικό παρουσιάζεται κατά την συνάντηση μας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά με την έναρξη της συνεργασίας μας.