ΜΕΘΟΔΟΣ

ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ > ΜΕΘΟΔΟΣ

Μεθοδολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί μία αρμονική και διαχρονική σχέση συνεργασίας, που θα βασίζεται τόσο στον εξατομικευμένο ασφαλιστικό σχεδιασμό όσο και στη σαφήνεια, η insurance design έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας με συγκεκριμένα  στάδια.

Η συνεργασία του υποψήφιου πελάτη στην ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται απαραίτητη, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι οι καταλληλότερες και η συνεργασία να προσφέρει ασφάλεια.

1ο ΒΗΜΑ:

 • Γνωριμία με την insurance design
 • Συγκέντρωση πληροφοριών προς μελέτη

2ο ΒΗΜΑ:

 • Παρουσίαση ασφαλιστικών σχεδίων
 • Επιλογή σχεδίου
 • Συγκέντρωση απαραίτητων νόμιμων εγγράφων και αποστολή προς έγκριση

3ο ΒΗΜΑ:

 • Έγκριση ασφαλιστικού σχεδιασμού από ασφαλιστικές εταιρείες
 • Όροι και προϋποθέσεις
 • Έκδοση συμβολαίου

4ο ΒΗΜΑ:

 • Ανάλυση επιλεγόμενων καλύψεων
 • Οφέλη και υποχρεώσεις
 • Εγχειρίδιο συνεργασίας

5ο ΒΗΜΑ:

 • Αξιολόγηση διαδικασίας και συνεργασίας
 • Συστάσεις – Γιατί να μιλήσετε για μας σε δικούς σας ανθρώπους

Οι συναντήσεις διαρκούν κατά μέσο όρο 45’-60’
Προτείνεται να παρευρίσκονται όλα τα εμπλεκόμενα μέλη
Γίνεται αποστολή υποστηρικτικού υλικού με ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οι συναντήσεις ενδέχεται να γίνουν και μέσω ηλεκτρονικών μέσων (τηλέφωνο,skype)
Σύνηθες αριθμός συναντήσεων έναρξης συνεργασίας 3.
Αν κριθεί ότι το αποτέλεσμα δεν είναι υψηλής ποιότητας ενδέχεται να γίνουν περισσότερες συναντήσεις.
Δεν υπάρχει χρηματική υποχρέωση από τον υποψήφιο πελάτη για την παραπάνω διαδικασία
Δεν υπάρχει δέσμευση για την συνεργασία μας αν το αποτέλεσμα δεν σας ικανοποιήσει