ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ

Διαπιστευτήρια

Πρωταρχική αξία αποτελεί η διαφάνεια στη λειτουργία μας. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο με λόγια, χρειάζεται επιχειρήματα και στοιχεία. Σε μία αγορά όπου χαρακτηρίζεται από έλλειψη εποπτείας, η insurance design έρχεται να διαφοροποιηθεί αναρτώντας δημόσια όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να δραστηριοποιείται νόμιμα στην ελληνική αγορά. Επίσης εδώ θα βρείτε όλο το υλικό που υποστηρίζει το βιογραφικό του ιδρυτή της Γιώργου Μπάτρη.